AJANKOHTAISTA
Rekola-Asolan Omakotiyhdistys ry


13.1.2019

Vantaan kaupunkin järjestää 29.1. Kolohongan nuorisotilassa asukastilaisuuden Kuusijärven alueen kehittämisestä. 


Tilaisuudessa esitellään yleissuunnitelmaa alueelle.

13.1.2019

Koivutorin kaavatyöhön liittyen pidetään asukastilaisuus Koivukylän kirjaston auditoriossa tiistaina 22.1. klo 17.30 – 19.00. 3.1.2019

Tietoa talvikunnossapidosta.
3.1.2019

Uusi muovinkeräyslaatikko Rekolan K-kaupan pihassa. Lue ohje alempaa.SAA LAITTAA
kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia

  • Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
  • Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
  • Muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
  • Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Kotitalouksista löytyy muitakin muovipakkauksia, jotka sopivat keräykseen: esimerkiksi tuubit, putkilot, EPS-pakkaukset ja vastaavat.


EI SAA LAITTAA

  • Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
  • PVC-pakkauksia
  • Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
Content SubHeader Extra Image Two

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit, kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa ja pistää keräysastiaan erikseen. Korkit ja kannet ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus.

Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella. Eri muovit erotellaan toisistaan. Jos esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, niin lukulaite tunnistaa vain toisen. Osa pakkauksesta joutuu siten väärään ryhmään, mikä voi merkittävästi haitata kierrätystä.


25.12.2018

Uutiskirjeiden tilaus osoitteesta https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet

9.11.201826.10.2018

REKOLAN KESKUSTAN KAAVA    - TILANNETIETOA  

Rekolan keskustan kaavasuunnittelu on edennyt työpajatoimintaan, jonka aloituspalaveri pidettiin 9.10.2018 Tikkurilassa. Paikalla oli allekirjoittaneen lisäksi, Lauri Helle / Rekola-liike, Renita Niemi / vuorovaikutussuunnittelija ja Noora Koskivaara / asemakaava-suunnittelija.

Palaverissa keskusteltiin jatkotoimenpiteistä, joilla saataisiin asiaa eteenpäin ja päästäisiin kokonaisvaltaisesti tyydyttävään päätökseen, joka olisi enemmän tai vähemmän kompromissi kokonaisuuteen. Palaverissa pyydettiin tietoa päiväkotitilojen suunnitelmista (mm. Kustaantie), samoin huoltoaseman maaperän kunnostuskuluista ja maankäyttösopimusten kustannuksista. Rouhiaisen suunnitelma ja kaavatyön mielipiteiden koonti kiinnostavat myös. Noora lupasi selvittää aluearkkitehdin kanssa mihin kaikkeen löytyy vastaus. Kokonaisuuteen pyritään saamaan mukaan kustannuksia ja taloudellisia realiteetteja, ei pelkästään tunteita.

Sovittiin, että työpaja kokoontuu käsittelemään jatkotoimenpiteitä ja siinä pohdittaisiin seuraavia aiheita: 1) liikkuminen - orientaatio 2) palvelut ja tarpeet 3) mittakaava – asuminen.

Työpajan tavoitteena on löytää rekolalaisia tyydyttävä kompromissi. Kaupunkia toki sitovat myös sen omat tavoitteet.

Syyskokoukseemme pyritään saamaan asiasta enemmän tietoa.

Kompromissia tavoitellen,

Ari Lehikoinen


23.10.2018

Kerrostaloja Citymarketin viereiselle tontille

Katso linkki:
http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/141732

Muita kaava-asioita lähiseudulla:

15.10.201828.8.201827.8.2018


13.6.2018
1.3.2018


Omakotiyhdistyksen mielipide Rekolan kaavahankkeeseen on toimitettu kaupungin tietoon. Lue alla olevasta linkistä:


29.1.2018

Rekolan keskustan kaavamuutos


Kaavamuutosalue sijaitsee Rekolan keskustassa Rekolantien, Laurintien ja Ilkantien rajaamalla alueella. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Vakulan vanha tehdasrakennus, huoltoasema, Laurintie 145:n liikerakennus sekä kaupungin omistamia maita Ilkantien puolella. 

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika! Mielipiteitä Rekolan keskustan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavan lähtökohdista tai tavoitteista voi esittää Vantaan kaupunkisuunnittelulle kirjeitse tai sähköpostilla kirjaamo@vantaa.fi. Kaikki voivat esittää mielipiteensä 2.3.2018 mennessä. Mielipiteen voi antaa myös puhelimitse. 

Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin kautta voit seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa asemakaavaprosessin etenemisestä. Aineistoon voit tutustua myös maankäyttötoimen asiakaspalvelussa (Kielotie 13, puh. 8392 2242, ma - to 8.15 - 16.00 ja pe 8.15 - 15.00) ja Korson Vantaainfossa.


20.12.2017


1.12.2017

HSL:n suunnitelmiin liittyvä valitus

Alla olevasta linkistä voit lukea tekstin ja allekirjoittaa adressin


21.11.2017

Lahdenväylän linjastosuunnitelma


HSL suunnittelee muutoksia Itä-Vantaalta Lahdenväylää pitkin Viikkiin, Sörnäisiin, Hakaniemeen ja Rautatientorille liikennöivien bussien reitteihin. Uuden Lahdenväylän linjaston suunnittelu on nyt edennyt vaiheeseen, jossa linjastoluonnos on kommentoitavana.

https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/lahdenvaylan-linjastosuunnitelma


17.10.2017


Joukontien kunnostus 

Joukontien kunnostus alkaa Rekolassa

 

 

Joukontien kunnostuksessa rakennetaan sen eteläpuolelle kevyen liikenteen väylä, uusitaan tien valaistus sekä päällystetään tie. Samalla uusitaan kadun rakennekerrokset sekä katujen alla olevat vesihuoltorakenteet. Työt parantavat katualueen kuivatusta ja kevyen liikenteen turvallisuutta, ja lisäksi kadun varteen tulevat kavennukset edesauttavat nopeusrajoituksen noudattamista. Työt alkavat lokakuussa ja päättyvät arviolta toukokuun 2019 lopulla.

 26.4.2017

______________________________

KAIKKI MUKAAN SIIVOUSTALKOISIIN
______________________________

Siivouspäivä Asolassa ti 2.5 ja Rekolassa Joukontien matonpesupaikalla ke 3.5 kello 18. Talkooväelle kahvitarjoilu!
19.1.2017

 
 Matarinpuiston kevyenliikenteensilta  
 
Kaupungin kuntatekniikan keskus on aloittanut Matarin ja Päiväkummun välisen kevyenliikenteensillan ja siihen liittyvän reitistön rakentamissuunnitelman laatimisen. Silta sijaitsee Joukontien jatkeena.  
 
Sillan rakentaminen mahdollistaa ulkoilureittiverkoston kehittämisen. Puistokäytävän rinnalle suunnitellaan latupohja, joka yhdistää Matarinpuiston hiihtoladun Laurintien latuihin. Reitit ja silta valaistaan, ja niiden mitoitus täyttää koneellisen kunnossapidon vaatimukset. 
 
Rakentaminen ajoittuu vuosille 2017-2018. Lisätietoja: Vantaan kaupunki, viheralueyksikkö:  heidi.burjam@vantaa.fi , puh (09) 8392 9872. 


 
 
Muuta Vantaan kaupungin nettisivuilta poimittua:
 
Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuehdotus on nähtävillä Koivukylän kirjastossa 16.1. – 27.1.2017. Kiinteistökehityspäällikkö Petteri Hankivuo ja asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki esittelevät töitä 17.1. klo 18 – 19 Koivukylän kirjastossa. 
 
 Leinelä 1 pohjoisosaan rakennetaan IV- ja V kerroksisia asuinkerrostaloja. Kaavamuutos 21.11.2016 


6.6.2016Lehtokotilot meillä jo on, espanjansiruetanat ovat tulossa


Espanjansiruetanan paras torjunta-aika on alkukesästä.

26.5.2016 11:09 | Helsingin ympäristökeskus 
     

Espanjansiruetanat kannattaa kerätä alkukesällä ennen kuin ne ehtivät munia. Helsingin kaupungin ympäristökeskus kerää kesän aikana havaintoja espanjansiruetanoista Kerro kartalla -kyselyn avulla osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi/espanjansiruetana.

Viljelyksille ja kaupunkiluonnolle erittäin haitallinen vieraslaji espanjansiruetana on lähtenyt liikkeelle talven jälkeen. Talvehtineet yksilöt ovat lisääntymiskykyisiä aikuisia, jotka etsivät kumppania. Tarpeen vaatiessa espanjansiruetanat voivat lisääntyä yksinkin, sillä sama yksilö voi toimia sekä koiraana että naaraana.

Paras ajankohta torjua etanoita on juuri nyt ennen kuin ne ehtivät aloittaa muninnan. Koska yksi espanjansiruetana voi kesän aikana munia jopa 400 munaa, ajoissa aloitettu torjunta voi pienentää loppukesän ja ensi vuoden etanamääriä.

- Jos on tiedossa paikkoja, joissa espanjansiruetanoita oli runsaasti viime kesänä, kannattaa nyt tehdä tarkistuskierros ja poimia etanat pois, sanoo vs. kaupunkiekologi Hanna Seitapuro.

Loppukesän etanamääriin vaikuttaa myös kesän sää, sillä etanat munivat ja liikkuvat parhaiten viileällä ja sateisella kelillä. Etanajahtiin kannattaa aurinkoisella säällä lähteä vasta illan hämärryttyä.

Kotipuutarhuri voi tappaa etanat pudottamalla ne kiehuvaan, väljään veteen rapujen tapaan. Kuolleet etanat voi laittaa muovipussissa sekajätteeseen ja kaataa keitinveden viemäriin.

Varmista kasvien ja mullan alkuperä

Espanjansiruetanan munat ja nuoret yksilöt leviävät parhaiten kasvien juurten ympärillä olevien multapaakkujen ja maansiirtojen mukana.

- Jos hankkii uusia kasveja tai täyttömaata puutarhaansa, on syytä olla huolellinen ja tarkistaa kasvien ja maa-aineksen puhtaus ja alkuperä, Seitapuro sanoo.

Espanjansiruetana on kaikkiruokainen otus, joka syö painonsa verran päivässä. Etanat ovat saaneet kansanomaisen lempinimen tappajaetana, koska ne syövät kuolleita lajitovereitaan. Espanjansiruetanat ovat kotoisin kuivilta seuduilta Etelä-Ranskasta eikä niillä juurikaan ole vihollisia Suomessa. Isot espanjansiruetanan esiintymät ovat aiheuttaneet suuria tuhoja viljelyksille muualla Euroopassa ja Suomessa Ahvenanmaalla.

Kerro kartalla havainnoistasi

Helsingin kaupungin ympäristökeskus kerää tietoja espanjansiruetanan esiintymisalueista Helsingissä. Tietoja käytetään torjunnan suunnitteluun. Kerro kartalla -kysely on auki 26.5.–30.9.2016 osoitteessahttp://kerrokartalla.hel.fi/espanjansiruetana, ja sinne voi käydä merkitsemässä havaintonsa. Lisätietoja espanjansiruetanasta löytyy nettisivuilta www.vieraslajit.fi.  19.5.201622.4.2016Luontoa ja puroja (29 sivua valokuvin)

Vantaan ympäristökeskuksen esitys22.1.2016

Vantaan kaupunki: Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä Kuntatekniikan keskuksen tiloissa osoitteessa Kielotie 13, 2. krs. Tikkurilan, Korson ja Myyrmäen Vantaa-infoissa ovat nähtävillä kyseisten alueen suunnitelmat. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävillä oloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävillä oloaikana on varauduttu Kielotie 13:ssa, jossa esittelijöinä toimivat suunnitelman laadinnassa mukana olleet asiantuntijat.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunni-teltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Lisäksi nähtäville asettamisesta tiedotetaan Vantaan Sanomissa.

Näiltä sivuilta löytyvät nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset ja viheralueiden yleissuunnitelmaehdotukset suunnitelmakarttoineen.

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä myös Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksessa, Kielotie 13, II kerros arkisin ma - pe klo 8.15-15.00 sekä kyseisen alueen Vantaa-Infossa.
Seuraavat suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 21.1. - 3.2.2016 .

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------